თებერვალი 15, 2023
0 Comments

რატომ უნდა გაიაროთ სტაჟირება?

თანამედროვე შრომის ბაზარზე მძაფრი კონკურენციაა. დამსაქმებლებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი აღარაა უნივერსიტეტების დიპლომები...
თებერვალი 11, 2023
0 Comments

რას ელის ახალი თაობა (ზეტი) დამსაქმებლებისგან?

თაობა ზეტს (GenZ) წარმოადგენენ 90-იან წლების ბოლოსა და 2000-იანი წლების დასაწყისში დაბადებული ადამიანები. ...